Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in de voormalige Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, de "Holland-Amerika Lijn", of kortweg "De Lijn".

Er zijn verschillende manieren waarop aan het lidmaatschap inhoud kan worden gegeven:
Allereerst - en dit is omdat we primair een vereniging van oud-medewerkers van de "De Lijn" zijn - staat het lidmaatschap voor hen open. Dit betreft zowel het vloot- als het walpersoneel.
Anders dan vaak wordt gedacht kunnen ook de huidige medewerkers van de Holland America Line (vloot en wal) lid worden van de vereniging.
Daarnaast zijn ook belangstellenden zonder directe relatie met de Holland-Amerika Lijn van harte welkom binnen onze vereniging.

 • Lidmaatschap
  De contributie bedraagt € 27,50/jaar. Voor leden met een postadres buiten Nederland, maar binnen Europa, bedraagt de contributie € 47,50/jaar en voor leden met een postadres in alle overige landen van € 57,50 per jaar. Daarnaast is éénmalig een inschrijfgeld van € 6,50 verschuldigd.
  Het staat u uiteraard vrij (en dit is ons zeer welkom!) om ter ondersteuning van de financiële positie van de vereniging een extra bijdrage aan de vereniging te doen. Het bestuur realiseert hiermede bijzondere evenementen.
  Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Personen, die zich na 1 juli aanmelden, kunnen in aanmerking komen voor een korting op de contributie voor de rest van het jaar. Afmonstering dient plaats te vinden vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar.
 • Begunstiger
  U kunt zich ook aanmelden als 'begunstiger' van "De Lijn"' voor minimaal € 50,00 per jaar. Uw naam wordt dan vermeld in de rubriek 'Begunstigers'  in ons blad HALLO en op deze website.
 • Sponsor van vereniging "De Lijn"
  Uw bedrijf kan sponsor worden van vereniging "De Lijn"' voor een minimaal bedrag van € 1000,00 per jaar. Naamsvermelding met logo vindt plaats in de rubriek 'Sponsors' in ons blad HALLO en op deze website.

In Nederland woonachtige leden worden verzocht de jaarlijkse contributie over te maken op bankrekening (IBAN)NL51INGB 0000 1750 60 .

                                                             Voor het aanmeldingsformulier klik hier

Joomla templates by a4joomla