5 logo balk met jaartallen 

 Deze tijdlijn is samengesteld als eerbetoon aan de Holland-Amerika Lijn.
Vanaf het allereerste (pr
é - N.A.S.M.) begin tot aan de dag van vandaag.

Hieronder treft u de hoogtepunten uit haar geschiedenis, jaar na jaar, samengevat in enkele zinnen.
Elk jaar kent wel enige hoogtepunten.

Welke daarvan het meest belangrijk is, hangt af van de persoonlijke opvatting van een historicus.
Dit zijn voor mij de hoogtepunten.

Getracht is om, per jaartal, uit mijn collectie een afbeelding te plaatsen, passend bij
de tekstinformatie en zo de geschiedenis van de HAL up-to-date weer te geven..

Veel kijk- en leesplezier!

Captain Albert Schoonderbeek

 

 

1816 Defiance

Aankomst van de Britse 'Defiance' als eerste stoomschip te Rotterdam. (10 mei 1816)
(Afbeelding: Stadsarchief Rotterdam)

1816  

Het eerste door stoom aangedreven schip doet Rotterdam aan.
Publiek en zakenleven krijgen een eerste indruk van het varen zonder zeilen.

 

 

 1825 2 maasgezicht

Maasgezicht voor Rotterdam met stoomboot in 1825.

 

1825

           De eerste rivierboten met (hulp-)stoomaandrijving
verschijnen op de Nederlandse binnenwateren.
In Rotterdam gaan de gedachten uit naar toepassing in de zeevaart.

 

 

Zuid Hollandsche Eilanden

 Vóór 1872 was het een lange omweg langs de eilanden om
met een groot en diepstekend schip Rotterdam te bereiken.

 

1863

De Nederlandse regering besluit tot het aanleggen van de ‘Nieuwe Waterweg’
voor stoomschepen met een grote diepgang als verbinding
tussen Rotterdam en de Noordzee.

 

 

Rotterdam 1 1872 painting by C.A de Vries

 Het eerste HAL schip, het ss Rotterdam (I), op een schilderij van C.A de Vries.
(Collectie Maritiem Museum Rotterdam)

 

1871

Op 8 februari wordt, als voorloper van de Holland Amerika Lijn,
de commanditaire vennootschap Plate, Reuchlin & Co opgericht.
Er worden twee nieuwe stoomschepen besteld in Schotland.
 

 

 

Maas a 1871 later Maasdam

Het zusterschip Maas, genoemd naar de rivier die Rotterdam toegang verschaft naar de zee.
Later herdoopt in Maasdam (I) toen alle schepen het achtervoegsel ‘-dam’ kregen.

 

1872

De Nieuwe Waterweg wordt geopend.
Op 15 oktober vertrekt het eerste schip van de nieuwe maatschappij naar New York.

 

 

logo 1 Vlag en schoorsteen

De kleuren op de schoorsteen en de maatschappijvlag.
Groen – Wit – Groen
De kleuren van de stad Rotterdam.

1873

Op 18 april gaat de commanditaire vennootschap over in een naamloze vennootschap
om fondsen te kunnen werven ter financiering van nieuwe schepen.
De Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (NASM) is geboren.
Deze datum geldt officieel als de verjaardag van de Holland-Amerika Lijn.

 

 

P Caland a 1874 in dok

De P. Caland, de tweede nieuwbouw voor de maatschappij als N.V.
Hier te zien in een droogdok.

 

1874

Twee nieuwe schepen werden toegevoegd aan de vloot: de W.A. Scholten en de P. Caland.
Nu kan er met vier schepen een geregelde dienst op New York worden onderhouden.

 

 

P Caland b 1874 op zee

De P. Caland op de rivier bij New York, vernoemd naar
ingenieur Pieter Caland, de ontwerper van de Nieuwe Waterweg.

 

1875 

De Nieuwe Waterweg begint te verzanden.
De schepen kunnen alleen Rotterdam bereiken via een omslachtige route,
of door diepgang te verminderen met het lossen van lading.
Dat alles kost tijd en geld.

 

 

W A Scholten a 1874

 De W.A. Scholten, zusterschip van de P,Caland, en vernoemd naar
een groot-aandeelhouder van de maatschappij.
Op de foto baant het schip zich een weg door het ijs bij New York.

 

1876

De maatschappij gaat door een crisis en er is economische neergang in de USA.
Er komt weinig geld binnen en er kunnen geen investeringen worden gedaan.

 

 

Schiedam 1b 1877

 De Schiedam (I) kort na indienststelling.

 

1877

De wereldhandel trekt aan.
De Schiedam (I) werd overgenomen van een Britse maatschappij
en kon direct als vijfde schip aan de vloot worden toegevoegd.

 

 

in 1901 landverhuizershotel

 Aanvankelijk verbleven de landverhuizers in armoedige hotels.
In 1901 opende de maatschappij een eigen hotel op de vertrekkade,
compleet met kapel, café en medische voorzieningen.

 

1878

In deze periode vervoerde de Holland-Amerika Lijn voornamelijk landverhuizers
en in dit jaar begon de samenwerking met het gemeentebestuur om te voorzien
in goede hotelaccommodatie voor de wachtende emigranten.
Eerst door controles in the bestaande particuliere hotels en later in een eigen hotel.

 

 

Amsterdam 1 1880

Schilderij van de Amsterdam (I)
De kunstenaar nam hier een loopje met de werkelijkheid.
Met de wind in de zeilen waaien de rook en de wimpels in tegenovergestelde richting.

 

1879

Er werd weer winst gemaakt en de maatschappij bestelde een nieuw schip.
De Amsterdam (I) zou in 1880 opgeleverd worden.
In dit jaar kon er weer dividend uitgekeerd worden aan de aandeelhouders.

 

 

na wilhelminakade rotterdam

De kade en loodsen van de Holland-Amerika Lijn vóór 1900.

 

1880

De Edam (I), zusterschip van de Amsterdam (I), werd besteld.
Zij kwam in 1881 in de vaart. De schepen hadden nu
een permanente ligplaats in Rotterdam, maar nog niet aan de eigen pieren.
Dat zou zo blijven tot 1891.

 

 

around 1890 docks at Hoboken ab

De docks te Hoboken.
Deze ets is van rond 1890.

 

1881 

Ook in Amerika werd permanent een pier geleased.
 De maatschappij streek neer aan de Hoboken kant van de rivier.
Hier lagen de leaseprijzen gunstiger en de kades lagen dichter bij het treinstation.

 

 

0001 Amsterdam pre 1900 a

De maatschappij had ligplaatsen bij het Stenen Hoofd in Amsterdam.


1882
 

Om de concurrentie met de KNSM het hoofd te kunnen bieden,
kwamen er 10 jaar lang ook afvaarten vanuit Amsterdam.
Aanvankelijk met charters en later met eigen schepen.

 

 

Edam 1 b 1881 painting

 De Edam (I) uit 1881 was het eerste van 4 schepen met die naam.
Deze zeldzame ansichtkaart toont het schip in slecht weer.
Een realistisch beeld met het schip klein en de golven groot weergegeven.

 

1883

De Maas, het 2e schip van de maatschappij werd verbouwd.
Men nam de gelegenheid te baat om haar te herdopen in Maasdam (I),
conform de wijze van naamgeving tot op de dag van vandaag.

 

 

Edam 2 b 1882 deckscene

Zeer zeldzame opname aan dek van de Edam (II).
Het bordje aan de reling waarschuwt de emigranten om weg te blijven
van het dek voor de passagiers in de 1
klasse.

 

1884

De Amsterdam (I) ging door brand verloren, veroorzaakt door een petroleumlamp.
Het schip werd vanwege de teruglopende handel niet direct vervangen.

 

 

Geneve 1 hal office 100 web dpi

Om passagiers aan te trekken, zowel 1e klasse als emigranten, had de maatschappij
een uitgebreid netwerk van agentschappen door heel Europa en de USA.
Op de foto links het kantoor te Genève rond 1900.

 

1885

Ondertussen was er een handelsoorlog uitgebroken op de Noord Atlantische Oceaan.
Meer schepen betekende meer hutten; en dus dalende tarieven voor de emigranten.
Pas in 1892 zou men tot een oplossing komen.

 

 

Werkendam a 1889 

De Werkendam, één van de nieuw aangekochte schepen.
De naam van dit schip was voor niet-Nederlanders moeilijk uit te spreken.
Vandaar dat deze in latere jaren niet meer is teruggekeerd.

 

1886

De handel trok aan en binnen enkele jaren werden 7 schepen aan de vloot toegevoegd.
Rotterdam (II), Amsterdam (II), Maasdam (II), Obdam, Werkendam,
Veendam (I) en Spaarndam (I).

 

 

Veendam 1 a 1889

De Veendam (I) aangemeerd in een onbekende haven, maar waarschijnlijk in Rotterdam.

 

1887

Nog een schip ging verloren. Het was de W.A. Scholten uit 1874, gezonken na een aanvaring in Het Kanaal.
De naamgever van het schip was afkomstig van de stad Veendam.
Om die reden werd het volgende schip Veendam gedoopt.

 

 

poortgebouwoud 

Het Poortgebouw te Rotterdam.
De Holland-Amerika Lijn had kantoren op de 2e verdieping.

 

1888

Het nieuwe hoofdkwartier kwam in het Poortgebouw.
De toegangsweg tot het havengebied liep onderlangs het kantoor.
De maatschappij bleef daar gevestigd tot 1891.

 

 

Zaandam 1 a 1882

De Zaandam (I), geportretteerd door Antonio Jacobson uit New York.
In vrije compositie had hij een voorkeur voor een woest zeegezicht.

 

1889

Besloten werd tot spreiding van activiteiten met een lijndienst op Argentinië.
De Zaandam (I) verzorgde in december de eerste afvaart naar Buenos Aires.

 

 

Didam 1891

 De nieuwe Didam uit 1891.
De maatschappij had de twee schepen, speciaal gebouwd voor de dienst op Argentinië,
vanwege de lange afstand, laten voorzien van een veel grotere kolen opslag.

 

1890

De handel met Argentinië was veelbelovend.
Voor deze lijn werden 2 nieuwe schepen besteld, de Didam en de Dubbeldam.
Er brak echter een revolutie uit en de dienst kwam tot een voortijdig einde.

 

 

1900 hal NW HOOFDKANTOOR

Het nieuwe hoofdkantoor in aanbouw.
Het gebouw bestaat nog steeds en is nu een populair hotel-restaurant.

 

1891

Het hoofdkantoor ging over naar de Wilhelminakade, midden in het havengebied.
Het gebouw bleef in gebruik als hoofdkantoor voor de passagiersdienst tot 1971,
toen de afdeling passagiers naar New York verhuisde. 

 

 

1892 atlantic conference

Een welbekende foto van een zeer belangrijke overeenkomst: de Atlantic Conference.
Hier ziet u alle vertegenwoordigers van de deelnemende maatschappijen.
Uiterst links (met baard) Jonkheer Otto Reuchlin van de HAL.

 

1892

Van groot belang voor het voortbestaan van de Noord-Atlantische scheepvaartlijnen
was de oprichting van de North Atlantic Steam Association,
die voortaan de tarieven voor het emigrantenvervoer vaststelde.

 

 

Boulogne sur Mer SCAN 27 web size

De Holland-Amerika tender ‘Chicago’ neemt emigranten aan boord
om hen over te brengen naar het schip, dat ten anker ligt op de rede.

 

1893

De wereldtentoonstelling vond plaats in Parijs.
De HAL-schepen begonnen de rede van Boulogne sur Mer aan te doen.
Zo werd deze haven tot aan de Tweede Wereldoorlog de vaste Franse ‘port of call’.

 

 

1900 Holland America Line loods 1 en Potsdam

De loodsen te Hoboken, kort na 1900.
Aan de kade ligt de Potsdam, herkenbaar aan de zeer lange schoorsteen.

 

1894

In Hoboken, aan 7th. Street, werd een tweede pier geleased van het havenbedrijf.
Hier had de maatschappij haar terminal tot 1964, toen alles verhuisde naar Manhattan.

 

 

Rotterdam II of 1878 cropped to document

De Rotterdam (II) bij Kopenhagen tijdens een excursiereis naar de opening van het Kieler Kanaal.

 

1895

De Rotterdam (II) maakte bovenstaande cruisereis, de eerste voor de maatschappij.
Dit succes leidde enkele jaren later tot het besluit om zich op de cruise-markt te begeven.

 

 

Obdam a 1889

De Obdam, hier aan het laden te Rotterdam, heeft niet lang gevaren voor de maatschappij.
Het schip werd naar Amerika verkocht in 1898 en speelde een belangrijke rol
in de Spaans–Amerikaanse oorlog.

 

1896

De directie van de NASM erkende uiteindelijk dat de maatschappij vooral bekend stond
als Holland-Amerika Lijn en niet bij de zeer lange naam van bij de oprichting.
Vanaf nu konden beide benamingen worden gebruikt.

 

 

Rotterdam 3 a 1897

 De Rotterdam (III ) is het minst bekend van alle ‘Rotterdammen’ die voor de HAL hebben gevaren.
Zeer waarschijnlijk omdat zij al snel overschaduwd werd door haar naamgenoot van 1908.

 

1897

De Rotterdam (III) was nog in Groot-Brittannië gebouwd
omdat de Nederlandse werven nog geen schepen van deze omvang afleverden.
Bij indienststelling was zij het eerste dubbelschroefschip voor de maatschappij.

 

 

Interieur ss Rotterdam III Foto17 websize

De ‘Ladies Salon’, ook wel ’Drawing Room’ of ‘Parlor’ genoemd,
al naar gelang de voorkeur van de krantenjournalisten.

 

1898

De Statendam (I), een ‘bijna-‘zusterschip van de Rotterdam (III), werd in dienst gesteld.
Zij stond bekend als het eerste schip, waar, tijdens de bouw, door het HAL management
zelf bijzondere aandacht was besteed aan het ontwerpplan van het interieur.

 

 

Amstedlijk 1 b 1901

De Amsteldijk (I) één van de ‘cargo only’ schepen van de maatschappij.
Behalve stukgoederen kon het schip ook 350 stuks vee vervoeren.
Het schip had accommodatie voor 48 opvarenden en 18 veedrijvers.

 

1899

Voor de vrachtschepen werd een nieuwe lijndienst geopend op Newport News.
Dit was zo’n succes dat 3 nieuwe vrachtschepen werden besteld.
Bij de naamgeving kregen zij het achtervoegsel ‘-dyk’ mee, net als bij de Amsteldyk (I).

 

 

Potsdam 1900

 De eerste van een nieuwe serie passagiersschepen was de ss Potsdam uit 1900.

 

1900

De passagiersschepen werden nu aangeduid met het achtervoegsel ‘-dam'.
Er kwamen 3 nieuwe schepen in de vaart.
De Potsdam (1900), de Noordam (I) (1901) en de Rijndam (I) (1902).

 

 

Noordam 1 a 1901

De Noordam (I), in dienst gesteld in 1901, was een zusterschip van de Rijndam (I) (1902).

 

1901

De bankier en spoorwegmagnaat J.P. Morgan kreeg een groot aantal HAL aandelen in handen,
evenals van andere Noord Atlantische rederijen.
Hij had plannen voor een ‘railroad at sea’, zonder concurrentie, met vaarschema's,
direct aansluitend aan zijn spoorwegnet in de USA.

 

 

web rijndam 1902 first class diningroom

De First Class Diningroom op de Rijndam (I) had in het midden een kleine daglichtkoepel.
Bij latere schepen zou deze koepel veel groter worden, zodat ook andere ruimtes, een dek hoger, hiervan profijt hadden.

 

1902

Morgan kreeg meer dan 51 % van de aandelen in handen en de afvaarttijden
werden afgestemd met die van de andere maatschappijen.
Pas tijdens Wereldoorlog I herkreeg de Holland-Amerika Lijn haar zelfstandigheid.

 

 

volendam holland and france 100 dp1 

De tenders 'Holland' en 'France' naderen de Volendam (I) (1922).
De schepen stopten vaak niet langer dan 30 minuten tot een uur om de passagiers over te nemen.

 

1903

De HAL richtte een Franse dochtermaatschappij op te Boulogne sur Mer.
De Compagnie Franco Hollando Americaine
onderhield de tenderservice naar de schepen op de rede.

 

 

Marconi web Foto12

 Het ‘Wireless Transmitting –Marconi- Radio Station op de Noordam (I).

 

1904

De schepen werden uitgerust met telegrafie.
De Noordam kreeg als eerste zo’n installatie aan boord, niet bediend door officieren
van de HAL, maar door telegrafisten van de Marconi Company, die
het monopolie bezat.

 

 

Nw Amsterdam I op de helling Foto 10

De Nieuw Amsterdam (I) op de helling bij Harland & Wolff in Belfast.

 

1905

Door het success van het emigrantenvervoer kon de maatschappij 2 veel grotere,
nieuwe schepen bestellen: de Nieuw Amsterdam (I) en de Rotterdam (IV).

 

 

HAL Historical Nieuw Amsterdam 1906 2

De Nieuw Amsterdam (I) uit 1906, varend op volle kracht.

 

1906

De Nieuw Amsterdam (I) (16967 bruto registerton) werd in dienst gesteld.
Daarmee was het schip op dat moment één van de 10 grootste schepen ter wereld.
Zij kon 2350 emigranten vervoeren plus 440 First Class en 246 Second Class passagiers.

 

 

NA 1906 Japanese tearoom web

De ‘Japanese Tea Room’ met lichtkoepel aan boord van de Nieuw Amsterdam (I).
De lichtkoepel verschafte daglicht, hetgeen voor een schip uit die tijd, als grote luxe werd beschouwd.

 

1907

De dienst op Newport News werd uitgebreid met het aanlopen
van andere havens aan de Amerikaanse oostkust.
Tot laat in de jaren ’60 bleef dit nieuwe vaarplan van de HAL gehandhaafd.

 

 

ss Rotterdam IV

De Rotterdam (IV) op de Nieuw Waterweg onderweg naar open zee.

 

1908

De Rotterdam (IV), 30% groter dan de Nieuw Amsterdam, bracht
door haar grootte meer ruimte in de  accommodatie voor emigranten.
De prijs voor de overtocht bleef gelijk.

 

 

Halve Maan 218a2c1ed9702ae2e859dbc4161c5fc0e99d0a7a429007e7c8827603f7fbf259

In 1909 schonk de maatschappij een replica van de originele ‘Haelve Maen’, aan New York.
Dit was het scheepje waarmee Henry Hudson indertijd de rivier opvoer, waar tegenwoordig Manhattan ligt.
Hier het model in de takels voor transport naar New York met de Soestdijk (1).

 

1909

De Britse Neptune Line op Newport News werd overgenomen.
Daarmee kwamen 6 vrachtschepen de vloot flink versterken.
In New York nam Holland-Amerika Lijn deel aan de Hudson Fulton Celebration,
300 jaar nadat Hudson de rivier ontdekte, die zijn naam zou dragen.

 

 

1910 Statendam Lifeboat drill 2 ready to launch wEB

Er zijn weinig foto’s van sloepenrol-oefeningen uit vroegere dagen.
Dit is een pré- Titanic sloepenrol a/b van de Statendam (I).
N.B. Er zijn geen zwemvesten of reddingsboeien en er is geen reling!

1910

De Statendam (I) maakte in maart een cruise naar het Heilige Land.
Vanwege het succes werd later ook de Rotterdam (IV) ingezet voor soortgelijke reizen.

 

 

Zijldijk a 1909

De Zijldijk uit 1909 met nog een boegspriet en boegbeeld als overblijfsel van de oude zeilperiode.
Op haar reizen deed zij ook de haven van Savannah aan.

 

1911

De dienst met vrachtschepen van Rotterdam naar Savannah, geopend in 1910, werd een vaste lijndienst
en als ‘Burg Lijn’ uitgevoerd in samenwerking met een Nederlandse scheepsmakelaar.

 

 

Maartensdijk 1909

De Maartensdijk uit 1909, gebouwd voor de dienst naar de Amerikaanse oostkust,
werd in 1913 ingezet in de nieuwe Golf-dienst.

 

1912

Met succes werd een nieuwe dienst geopend op Cuba, Mexico en New Orleans.
Speciaal voor deze lijn werden na WO 1 vier vracht-/passagiersschepen gebouwd.

 

Westerdijk a 1913

De Westerdijk uit 1913 vulde de leegte op, toen de Maartendijk werd ingezet op de nieuwe route.

 

1913

Om tot voldoende capaciteit op alle routes te komen kwamen nieuwe vrachtschepen in de vaart.
De Noorderdijk, Oosterdijk, Westerdijk en Zuiderdijk, genoemd naar windstreken van het kompas.

 

 

statendam hw 2 te water

De Statendam (II) gaat hier te water op 6 juli 1914.
Op haar beurt was zij 30 % groter dan de Rotterdam (IV) uit 1908.

 

1914

Op 6 juli ging de Statendam (II) te water met het oog op in dienststelling in 1915.
De oorlog kwam echter tussenbeide en als troepenschip ‘Justicia’,
in de vaart gebracht voor de Britten, werd zij in 1917 getorpedeerd.

 

 

ss Sommelsdijk II 1912 38

Om torpedering te vermijden werden allerlei ideeën uitgeprobeerd.
Hier de Sommelsdijk (II) uit 1912. Om als neutraal te gelden, was het al
sinds 1914 vereist om de naam van het schip midscheeps aan te brengen.
‘Dazzle paint’ werd toegepast na 1917 om herkenning zo moeilijk mogelijk te maken.

 

1915

Nederland was neutraal tijdens WO I en de meeste schepen bleven in de vaart,
zij het onder zeer moeilijke omstandigheden. Drie schepen liepen op een mijn en
alle schepen werden onderworpen aan strenge inspecties door de geallieerde partijen.

 

 

Noordam on mine Foto 12 noordam on mine 

Voor neutrale schepen vormden de zeemijnen het grootste gevaar.
Hier is het achterschip van de Noordam weggezonken. Gelukkig bleef het schip behouden.

 

1916

Het U-bootgevaar was zo groot dat de Rotterdam (IV) werd opgelegd.
Over de overige schepen was de winst in 1915 echter zeer hoog.
Het dividend kwam op 50 % per aandeel.

 

 

Zaandijk on mineFoto07

De Zaandijk (I) liep in1916 op een mijn, maar kon gerepareerd worden.
Het jaar daarop was zij minder gelukkig.

 

1917

De Noorderdijk (I) en de Zaandijk (I) zonken op dezelfde dag na te zijn getorpedeerd.
De winsten bleven echter goed, terwijl de maatschappij alle aandelen, in buitenlandse handen, wist terug te kopen.
Daardoor werd het bedrijf weer volledig onafhankelijk.

 

 

Rijndam at St nazire 1919

 Als USS Rijndam (I), onder Amerikaanse vlag, hier te St. Nazaire, voor het embarkeren van
US troepen die terugkeerden van het front in ”Flanders Fields” na het einde van WO I.
(Photo courtesy: US Congress)

 

1918

Amerika requireerde in 1917 alle in Amerika opgelegde HAL schepen.
De Oosterdijk zonk na een aanvaring en de Rijndam (I) werd ingezet als troepenschip.

 

 

Zaandijk II 1918

De Zaandijk (II), overgenomen van Duitsland als compensatie voor het zinken van de Zaandijk (I).
Zij was de ex- ‘Silesia’ van de Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (HAPAG).

1919

De wederopbouw begon.
Vrachtschepen werden overgenomen van Duitsland en ter vervanging werden 2 passagiersschepen besteld.
Bovendien werd 60.000 ton staal geleverd als compensatie voor het verloren gaan van de Britse ‘Justicia’.

 

 

Foto 35 waaldijk web

De Waaldijk, in 1914 toegevoegd aan de vloot, hier te zien in charter voor de VNS.
Als enige verandering waren de HAL groen-wit- groen banden rondom de schoorsteen
in de kleur rood overgeverfd.

 

1920

De Holland-Amerika Lijn nam met andere Nederlandse scheepvaartmaatschappijen deel
aan een joint venture onder de naam Verenigde Nederlands Scheepvaartmaatschappijen.
Met lijndiensten op Afrika en Azië, waarbij elke maatschappij eigen schepen inbracht.

 

 

Warszawa 1919

In 1919 kocht de maatschappij een Amerikaanse veerboot en bracht haar als 'Warszawa' in de vaart
om vanuit Dantzigt en Libau aan de Oostzee emigranten aan te voeren voor de grote oversteek.
In 1926 werd zij terugverkocht aan de oorspronkelijke eigenaars.

 

1921

Plannen om het emigrantenvervoer op een vooroorlogs niveau te brengen,
vielen in het water. Het Amerikaanse Congres nam een Quota Act aan
om minder emigranten toe te laten tot de USA.
Zo mocht elke maatschappij slechts 10% van het aantal naoorlogse
immigranten het land in brengen, vergeleken met vóór de oorlog.
Er moesten andere inkomstenbronnen gevonden worden.

 

 

Volendam 1 b 1922

De Volendam (I) uit 1922, hier tijdens manoeuvreren bij Hoboken, New York.

 

1922

De middelgrote schepen Veendam (II) en Volendam (I) werden in dienst gesteld.
De capaciteit ging van 1200 emigranten 3e klasse terug naar 300
en werd later gecombineerd met hutten uit de tweede klasse tot 484 toeristen-klasse.

 

 

Bilderdyk 1 b 1923

De Bilderdyk (I) uit 1923. De overige schepen in deze klasse waren:
 Binnendyk, Blijdendyk, Breedyk, Burgerdyk, Beemsterdyk, Boschdyk and Blommersdyk.

 

1923

Met de verkregen 60.000 ton staal, compensatie voor het zinken van
de Statendam (II) / 'Justicia', werd een serie vrachtschepen gebouwd: de B-klasse.
De bouw van de Statendam (III), begonnen in 1920, liep vertraging op.
De Holland-Amerika Lijn veranderde de spelling van de scheepsnamen van IJ naar Y.
Zo werd het Nederlandse ‘DIJK’ het Amerikaanse ‘DYK’ en Rijndam werd Ryndam.

 

 

Statendam II te waterlating Foto 03 SsADM II web

De Statendam (III) werd te water gelaten op 11 september 1924.

 

1924

Het casco van de Statendam (III) werd zonder ceremonieel te water gelaten
en onmiddellijk opgelegd vanwege gebrek aan financiële middelen voor verdere afbouw.

 

 

Rotterdam 4c 1908

De Rotterdam (IV), hier bij Cannes tijdens één van haar cruises in de jaren ’20.

 

1925

De Rotterdam (IV) had de vooroorlogse cruises vanuit New York naar het Heilige Land weer opgepakt.
Vanaf dat moment maakte zij elk jaar dergelijke cruises
in januari, februari en maart, tijdens het winterseizoen op de Noord Atlantic.

 

 

Rijndam 1 c 1901 as Uni ship in 1926

De Ryndam (I) in de vaart als ‘drijvende universiteit’ voor New York University.

 

1926

Er volgde een buitengewone cruisereis.
De Ryndam (I) voer 7 maanden lang de wereld rond als ‘drijvende universiteit’.
De 506 studenten bezochten de landen waarvan zij
aan boord studie hadden gemaakt, bezochten bezienswaardigheden
en hadden een ontmoeting met Mussolini en de koning van Siam.

 

 

from H and W with Roode Zee Oost Zee Pool zee Seine WEB

De onvoltooide Statendam (III) werd door de Nederlandse sleepboten Roode Zee,
Poolzee en Oostzee naar Rotterdam gesleept voor verdere afbouw.

 

1927

Het casco van de Statendam (III) werd naar Nederland gesleept.
Het schip kon pas in 1929 in dienst gesteld worden. Eindelijk was er geld beschikbaar
om het schip, dat veel leek op de gedoemde Statendam (II), af te bouwen.

 

 

Delftdyk 1929 a later Dongedyk 1952

De Delftdyk was speciaal gebouwd voor de dienst op de westkust van de USA.
In 1950 liep zij op een mijn en werd zwaar beschadigd.
Na volledig te zijn hersteld, kwam zij in de vaart onder de nieuwe naam Dongedyk.

 

1928

De twee in 1927 bestelde motorschepen Delftdyk en Damsterdyk waren bestemd voor
de dienst op de Amerikaanse westkust en het Canadese Vancouver.
In de loop van 1929 en 1930 kwamen zij in de vaart en hadden elk accommodatie voor 50 passagiers.

 

 

Statendam 3 a 1929 

 De Statendam (III) na gereed komen. Zij was het enige schip met 3 schoorstenen,
dat ooit voor de Holland-Amerika Lijn gevaren heeft.

 

1929

Er was de Crash op Wall Street en de maiden voyage van de Statendam (III).
De maatschappij had nu 3 grote passagiersschepen in de vaart, maar tegelijkertijd
liepen de inkomsten drastisch terug vanwege de recessie.

 

 

Edam 3 a 1921 

 De Edam (IV) was de naamgever van een serie van 4 vracht- /passagiersschepen,
in 1921 speciaal gebouwd voor de dienst tussen Rotterdam, Vigo (Spanje), Cuba en de Golf van Mexico.
Zij vervoerden 990 passagiers: 14 in de 1e klasse; 174 in de 2e klasse en 802 in de 3e klasse.

 

1930

Door de crisis werden de meeste vrachtschepen opgelegd
en het passagiersvervoer naar Cuba en de Golf van Mexico werd volledig gestopt.
De vier schepen werden in de jaren ‘30 omgebouwd tot vrachtschepen.

 

 

Gebouwen HAL RotterdamFoto 04 2

De poort naar de HAL laad- en loskaden met havenarbeiders op weg naar het werk.

 

1931

De Nieuw Amsterdam (I) werd voor sloop verkocht in 1931 zonder zicht op vervanging.
Vanwege bezuinigingen moest er zee- en walpersoneel afvloeien.
De pensioenafdracht werd verminderd en vaste contracten omgezet in ‘op afroep’.

 

 

Luchtfoto Rotterdam voor WO2 O.A Katendrecht de Kop van Zuid en het Noordereiland. Foto skyscrapercity. 1 

 Luchtopname van de Rotterdamse haven.
Het hele gebied in het midden behoorde aan de Holland-Amerika Lijn.
De Statendam (III) ligt aan de passagiersterminal.

 

1932

De passagetarieven werden met 40% verlaagd.
Opgelegde vrachtschepen werden verkocht of gingen naar de sloop.

 

 

Rotterdam 4b 1908

 De passagiersschepen maakten zo veel mogelijk cruises ter compensatie
van het verlies op de trans-atlantische route.
De Rotterdam (IV) werd zelfs voor een korte periode wit geschilderd, maar dat bleek geen succes.

 

1933

Aandeelhouders waren zo bezorgd over hun investeringen, dat een ‘sterke man’ van buiten
werd aangesteld om het bedrijf te saneren en het te behouden voor de toekomst.
Uiteindelijk werd een consortium gevormd van Rotterdamse zakenmensen
die geld investeerden in de HAL na een uitgebreide herstructurering. 

 

 

Veendam bermuda Foto 20 veendam bermuda

De Veendam (II), hier tijdens één van haar cruises afgemeerd te St. Georges op Bermuda.

 

1934

De nieuwe bedrijfsstructuur werd een succes en terwijl de wereldhandel begon aan te trekken,
ontstond het plan om een ‘running mate’ te bouwen voor de Statendam (III).
Deze zou uiteindelijk in 1938 in dienst gesteld worden.

 

 

Noordam 2a 1938

 De Noordam (II) was in 1938 de eerste van een serie van 4 vracht- /passagiersschepen.

 

1935

Het bedrijf maakte weer winst en besloot tot het ontwerp van
4 vracht- /passagiers-schepen voor een rechtstreekse dienst op New York
met accommodatie voor 125 passagiers in één klasse.

 

 

Interieur Statendam zzz 1929 Interior Statendam 1929 first class lounge

De First Class Lounge aan boord van de Statendam (III).
Het tapijt kon worden weggenomen om de dansvloer vrij te maken.

 

1936

Een teken des tijds was het vervoer naar Nederland door de Statendam (III)
van een vliegtuig, bestemd voor de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM).
De luchtvaart zou later het einde gaan betekenen van de passagierslijndiensten.

 

 

Sloterdyk 2 a 1939

De Sloterdyk (II) en Sommelsdyk (III) waren zusterschepen en kwamen vlak voor het uitbreken van de oorlog in dienst.
Het waren vrachtschepen met accommodatie voor 12 passagiers.

 

1937

Twee nieuwe vrachtschepen werden besteld, de Sloterdyk en de Sommelsdyk,
die in 1939 in de vaart kwamen en op 10 april liet koningin Wilhelmina de Nieuw Amsterdam (II),
het nieuwe vlaggenschip van de maatschappij, te water.

 

 

Nieuw Amsterdam 2 a 1938

De Nieuw Amsterdam (II).
Deze foto werd genomen kort voor vertrek van haar maiden voyage naar New York.

 

1938

De eerste van 4 vracht- /passagiersschepen kwam in april in dienst.
Daarna de Nieuw Amsterdam (II) in mei.
Met haar 36.287 brt kon zij 1200 passagiers in 3 klassen vervoeren.

 

 

Westernland 1939

De Westernland in HAL kleuren; in 1943 voor US $ 1.8 miljoen verkocht
aan de Britse marine en verbouwd tot reparatieschip.

 

1939

De Belgische Red Star Line werd overgenomen van de Duits-Amerikaanse Joodse zakenman Arnold Bernstein,
die het bedrijf niet langer kon leiden vanwege zijn arrestatie in Nazi-Duitsland.
Deze rederij had 2 passagiersschepen in de vaart, de Pennland en Westernland.

 

 

Brand Wilhelminakade 1940 4031613700 78d6c1c92c o

De HAL schepen kwamen in een kruisvuur te liggen tussen onze mariniers en Duitse parachutisten.
Links staat de Statendam (III) in brand en achter de man op de fiets ligt de Veendam (II).
De laatste werd later weggevoerd naar Duitsland.

 

1940

Op 10 mei viel Nazi-Duitsland Nederland binnen.
Gelukkig was het merendeel van de vloot buitengaats en voegde zich aan geallieerde zijde.
De Statendam (III) brandde volledig uit. Om de hevige weerstand te breken werd
het stadshart van Rotterdam gebombardeerd, waarop Nederland zich overgaf.

 

 

Pennland a 1941 april 25 sinking

De Pennland op 25 april 1941 in brand en later tot zinken gebracht bij de evacuatie
uit Megara (Griekenland) van 4000 man Australische troepen (Operation Demon).
(Foto: kapitein A.M van Gemert; opname vanuit de reddingboot)

 

1941

Het vrachtschip Beemsterdyk liep eind januari op een Britse mijn in het St.George kanaal en ging verloren.
De Pennland was in april gezonken na luchtaanvallen van de Luftwaffe.
In juni werd de Maasdam (II) door een torpedo tot zinken gebracht.

 

 

Breedijk1922 1d

 De Breedyk in oorlogsgrijs. Op 14 september 1942 werd zij getorpedeerd ten zuiden van Las Palmas.
Bij deze ramp kwamen kapitein B.L.J. Ruygrok en steward A. van Rooijen om het leven.

 

1942

Behalve de Breedyk, werd ook het vracht- /passagierschip Zaandam (II) getorpedeerd.
Er waren 127 slachtoffers te betreuren, onder wie de HAL kapiteins J.M. Stamperius en JP. Wepster.

 

 

boxing web

 ‘Volle bak’ op de Nieuw Amsterdam (II) tijdens een reis met troepen in de tropen.
Naast de bokswedstrijden was er veel entertainment aan boord,
waaronder ook bekende artiesten en filmsterren.

 

1943

De passagiersschepen werden alle verbouwd tot troepenschepen.
De Noordam (II), ontworpen voor 125 passagiers, vervoerde er nu 2300
en de Nieuw Amsterdam (II) net wat minder dan 9000 manschappen.

 

 

ZuiderdamA on fire and capsized in 1941 

De Zuiderdam (I) zusterschip van de Noordam (II) en Zaandam (II) werd afgezonken in
de ‘Nieuwe Waterweg’ Het casco was niet meer te redden en ging na WO 2 naar de sloop.

 

1944

In aanbouw sinds het begin van de oorlog, werden de passagiersschepen Westerdam (I)
en Zuiderdam (I) nu ingezet als blokkadeschepen tegen een eventuele invasie.

 

 

 

Bombardement Rdam 400px Rotterdam

Dit bleef over van hartje Rotterdam na het bombardement van 1940.
De toestand aan de Wilhelminakade was niet veel anders.
Daar stond alleen het gebouw van het hoofdkantoor nog overeind.

 

1945

Direct na de bevrijding op 5 mei begon de wederopbouw.
De helft van de vloot van de Holland-Amerika Lijn was verloren gegaan,
265 medewerkers hadden het leven gelaten en praktisch alle kades
en gebouwen waren verwoest en moesten weer opgebouwd worden.

 

 

Bevrijding Nieuw Amsterdam 2 c 1938

De thuiskomst van de Nieuw Amsterdam (II) in 1946.
Na de oorlog voer zij nog een vol jaar als troepenschip om manschappen thuis te brengen.

 

1946

Bij thuiskomst op 10 april bleek dat de Nieuw Amsterdam (II)  530.452 mijl had afgelegd en 378.361 manschappen had vervoerd.
Een record dat alleen gebroken werd door de beide ‘Queen’-schepen van de Cunard Line die elk bijna 3 x zo groot waren.

 

 

Amsteldyk 2 a 1946

 De Amsteldyk (II) was de eerste van 10 Victory-schepen, die door de HAL werden aangekocht.

 

1947

Onderdeel van de wederopbouw was de aankoop van 10 Victory-schepen (de A-klasse).
De Veendam (II), kwam terug uit Duitsland. Ook Nieuw Amsterdam (II) keerde terug.

 

 

Na bevrijding Volendam 1 a 1922 sharper

 De Volendam (I) bij aankomst in Grand Harbour, Valetta op Malta.
Het schip had de hele oorlog als troepenschip dienst gedaan.
Samen met zusterschip Veendam (II) werd zij spartaans gerenoveerd om snel dienst te doen
na de oorlog, maar het waren zelfs voor de eerste jaren na de oorlog al verouderde schepen.


1948

Er waren inmiddels 5 passagiersschepen in de vaart en er werden 19 schepen aan de vloot toegevoegd.
Plannen waren in de maak voor nieuwe schepen voor de dienst op de Amerikaanse westkust
en om de Veendam (II) en de Volendam (I) te vervangen.

 

 

Aalsdijk Picture1

 De Aalsdyk bij het passeren van het ‘Suikerbrood’ bij Rio de Janeiro.

 

1949

Er kwam een nieuwe dienst op Zuid-Amerika en de HAL werd een belangrijke vervoerder
voor het Amerikaanse Marshall Plan om Europa er weer bovenop te brengen.

 

 

Damsterdyk b 1930 later Dalerdyk 1949 

De Damsterdyk uit 1930 kwam na de oorlog weer compleet verbouwd terug als Dalerdyk.

 

1950

Twee vooroorlogse schepen van de North Pacific dienst werden compleet gerenoveerd.
Zij werden herdoopt in Dalerdyk en Dongedyk.
Deze lijndienst liep van Hamburg via Rotterdam en het Panamakanaal
langs de Pacific Coast van North America naar Vancouver.

 

 

Ryndam 2 a 1951 

 De Ryndam (II) uit 1951 was voor die dagen een zeer ongebruikelijk concept.
Zij had slechts een kleine 1e  klasse en de rest van het schip vormde de toeristenklasse.

 

1951

De Ryndam (II) werd in dienst gesteld, gevolgd door het zusterschip Maasdam (IV).
Zij namen het over van de verouderde V-schepen.
Ontworpen als vrachtschepen, waren zij berucht vanwege hun onstuimige karakter.

 

 

Groote Beer b 1951

De Groote Beer was gebouwd als een Victory-schip met troepencapaciteit.
Aangekocht door de Nederlandse regering, eerst als troepenschip en later als emigrantenschip ingezet.  
De reizen op Noord-Amerika werden onder management van de HAL uitgevoerd.

1952 

Vanwege de enorme vlucht van het emigrantenverkeer nam de HAL de Groote Beer over
van de Nederlandse Staat en zette haar in op de lijnen naar de USA en Canada.
Ook maakte het schip studentenreizen vanuit Amerika naar Europa.

 

 

hoboken rydam massdam 1950s

De Ryndam (II) en de Maasdam (III) afgemeerd aan de pieren te Hoboken.
Indertijd stonden zij bekend als ‘The Thrifty Liners’ vanwege hun goedkope tarieven.

 

1953

De zaken liepen goed en de gedachten gingen uit naar een ‘hybride’ lijnschip,
dat dienst kon doen voor cruises en als ‘running mate’ voor de Nieuw Amsterdam (II).
Later zou dit uitmonden in de Rotterdam (V).

 

 

Kinderdyk 2 1956

De K -klasse, met hier de Kinderdyk als eerste uit de serie.
Deze schepen konden nog net door de St. Lawrence sluizen.

 

1954

De toegang tot de St. Lawrence rivier werd verruimd en de maatschappij
breidde haar vrachtdiensten uit met een lijn op de Grote Meren.
De K-schepen waren daarop gebouwd!

 

 

Diemerdyk b 1950 dep Rdam 1951

Behalve via de St. Lawrence locks, werden er ook schepen ingezet in de North Pacific dienst.
Hier de Diemerdyk bij vertrek uit Rotterdam.

 

1955 

Tussentijds werd de Statendam (IV) aangekondigd met indienststelling in 1957.
De Rotterdamsche Droogdok Mij kreeg opdracht tot de bouw van de Rotterdam (V).

 

 

Statendam 4 a 1957

De Statendam (IV).
De 1e klasse accommodatie (89) was gelegen op het dek net onder de schoorsteen.
De toeristenklasse (857) had de rest van het schip tot haar beschikking.

 

1956

Omdat de klassenindeling van de Ryndam (II) zeer succesvol bleek,
werd ook de Statendam (IV) ontworpen met een kleine
1e klasse en een grote toeristenklasse.
Daarmee werd het ook geschikt voor cruises in één klasse.

 

 

Dinteldyk 2 a 1957

Ofschoon een vrachtschip met een grote passagiersaccommodatie, kreeg de Dinteldyk,
als vlaggenschip in de dienst op de Westkust toch het grijs van de passagiersschepen.

 

1957 

De Statendam (IV) kwam in dienst op de Noordatlantische route.
In 1958 maakte zij voor de maatschappij de eerste Rond de Wereld cruise.

 

 

ss Rotterdam V op de helling 001 WEB

De Rotterdam (V) bij de tewaterlating.
Naar schatting 100.000 inwoners van Rotterdam woonden de tewaterlating bij.

 

1958 

De Statendam (IV) maakte de eerste wereldreis.
De Rotterdam (V) werd op 13 september door koningin Juliana te water gelaten.

 

 

Rotterdam V New York

 Bij de meeste traditionele lijnschepen was de klassenaccommodatie verticaal ontworpen.
De Rotterdam (V) had alle publieke ruimtes in een horizontale lijn.
De First Class op het  Upper Promenade Deck en de Tourist Class op het Promenade deck.
Tijdens ‘One Class’ cruisereizen konden verbindingsdeuren worden geopend
en waren twee volledige dekken toegankelijk voor alle gasten.

 

1959 

Vliegtuigen vervoerden in 1958 evenveel reizigers als alle schepen op de North Atlantic.
Zodoende werden de cruisereizen steeds belangrijker.
Daarom was de lay-out van het vlaggenschip optimaal gericht op ‘One Class’ cruising.

 

 

containers

De komst van de container bracht een grote omwenteling in de werkomstandigheden
op de schepen en in de havens bij het afhandelen van de lading.

 

1960 

De toepassing van containers in de vrachtvaart betekende
dat de conventionele vrachtschepen minder efficiënt werden.
Voormalige concurrenten fuseerden om de kosten te drukken.

 

 

Gaasterdyk 2 a 1960

De Gaasterdyk (II), het eerste schip uit de G- klasse, was special ontworpen voor de Gulf-dienst.
Zij werden echter ook gezien op de andere routes van de maatschappij.

 

1961 

Nieuwe vrachtschepen verschenen met name in de dienst naar de Golf van Mexico.
De oude vrachtschepen van de A-klasse werden de een na de ander verkocht.
Rond 1969 waren zij allemaal verdwenen.

 

 

ladyjane3nf

De Lady Jane van Van der Laan Shipping was één van de eerste schepen ontworpen
voor het vervoer van extra zware lading. De HAL nam deel in dit Heavy Lift bedrijf.

 

1962 

Omdat het Noordatlantisch verkeer en de vrachtdivisie een onzekere toekomst tegemoet gingen,
besloot de HAL tot diversificatie en deelnames buiten de kernactiviteiten.
Aandelen werden gekocht in hotels, de luchtvaart, touroperators en de baggerindustrie.

 

 

pier 40 1962

 Bij de opening in 1962 was Pier 40 de meest geavanceerde pier ter wereld voor de afhandeling van vracht en passagiers.
Vlnr: de Rotterdam (V), de Statendam (IV) en de Noordam (II) of Westerdam (I) en een K-schip.

 

1963

Tussen eind ’62 en midden ’64 verhuisde de Holland-Amerika Lijn van Hoboken
naar Manhattan aan de andere kant van de rivier de Hudson.
Daar kon zij de  nieuw aangelegde Pier 40 leasen.

 

 

Prinses Margriet a 1964

Het vracht-/ passagiersschip Prinses Margriet werd overgenomen van de Oranje Lijn.
Het schip was vernoemd naar de derde dochter van Koningin Juliana.
In 1943 trad de Nederlandse koopvaardij op als peet(oom) bij haar doopplechtigheid in Canada.
Sindsdien is Prinses Margriet de beschermvrouwe van diezelfde koopvaardij.
Het schip werd, opmerkelijk genoeg, niet herdoopt met een -dam-naam!

 

1964

Het vracht- /passagiersschip Prinses Margriet voer enige tijd in charter voor de HAL.
Het schip werd daarna aangekocht voor de Noord-atlantische route.
Haar ‘vrachtcruises’ van New York naar de Caraïben werden zeer gewaardeerd.

 

 

Moerdyk 2 ba 1965

De Moerdyk (II) was al een beetje container-vriendelijk met speciale container fundaties rond de luikhoofden.  
Maar de komst van de echte containerschepen werd er niet mee voorkomen.

 

1965

Als laatste conventioneel vrachtschip kwam de Moerdyk (II) in dienst.
Er werd geïnvesteerd in containerschepen.
De HAL naam deel aan de Atlantic Container Line.

 

 

HAL first share ever version 1 without frame WEB

Het allereerste Bewijs van Aandeel van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij,
in 1873 aangekocht door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden,
tevens sponsor van de maatschappij.
(Foto: Achterkleinzoon van Jonkheer Reuchlin van 1972, Jhr. George Reuchlin)


1966 

Bij de oprichting van de maatschappij was uitgegaan van een levensloop van 100 jaar.
Om te voorkomen dat de maatschappij zou moeten worden opgeheven in 1973,
werd in 1966 een nieuwe ‘open eind’ akte opgesteld.

 

 

Atlantic Star 1967

De Atlantic Star, het eerste containerschip voor de HAL.
Zij vervoerde de containers vóór de brug en auto’s en rollend materieel
onder de accommodatie in een grote laadruimte met grote achterklep.

 

1967

De scheepvaartmaatschappijen Wallenius Lines, Swedish America Line,
the Rederi AB Transatlantic en de Holland-Amerika Lijn hadden in 1965 samen
de Atlantic Container Line (ACL) opgericht. De Engelse Cunard en het Franse CGT,
namen ook deel. HAL en Cunard leverden beiden 2 schepen. De HAL nam deel met
de langzame Atlantic Star (19 knopen) en snelle Atlantic Crown.(25 knopen).

 

 

floatel web

De schepen kregen meer het karakter van hotels en zo kwam iemand op het idee van ‘Floatels’

 

1968 

De Noord-atlantische lijndienst liep ten einde.
De werkstructuur aan boord van de lijnschepen veranderde in
een hotel-setting, integraal geleid door een hotelmanager.

 

 

Andyk 2 a 1946

Als laatste van haar soort, werd het Victory-schip Andyk (II) van de sterkte afgevoerd.

 

1969

De walorganisatie werd ook gereorganiseerd met zelfstandige afdelingen zonder overlap.
De Andyk (II), laatste van de A-klasse, ging in de verkoop.

 

 

prinsendam I web

 Een eerste ‘artist impression’ van de Prinsendam (I).
Met dit scheepsontwerp werden ideeën over de toekomst van het ‘cruisen’ uitgetest.

 

1970

De maatschappij wilde experimenteren met een eigen ontwerp voor een cruisevloot.
Daarom werd opdracht gegeven tot de bouw van 2 kleine cruiseschepen.
Uiteindelijk werd er slechts 1 gebouwd en vanwege de Nederlandse belastingtarieven
werden de eerste Indonesische bemanningsleden op de schepen geplaatst.

 

 

Statendam 4 b 1957

De Statendam (IV), onderweg in het Panamakanaal, met de scheepswand in het nieuwe blauw
en de oranje schoorsteen voorzien van het ‘golfjes’ logo.

 

1971

Door voor 70 % aandelen te nemen in de Westours Tour Organisation
verkreeg de Holland-Amerika Lijn toegang tot Alaska
.

De schepen kregen een opknapbeurt met de nieuwe huiskleur en het ‘golfjes’ logo.

 

 

Bilderdyk 2 b 1971

 De Bilderdyk (II). Een grote portaalkraan rolde over de totale lengte van de laadruimte.
De lichters werden aan de achterzijde te water gelaten.

 

1972

De Bilderdyk (II) was een LASH schip (Lighter Aboard SHip), ingezet in de Gulf-dienst.
83 lichters bleven achter voor laden en lossen, terwijl het schip de reis kon voortzetten.

 

 

Veendam en volendam 115578706 10219113290877251 1551266933377483274 n

De Veendam (III) en de Volendam (II), zeer stabiele en diepstekende, ruime schepen.
Zij verbruikten echter heel veel olie, zodat zij na de Oliecrisis weinig winstgevend waren.

 

1973

De HAL, 100 jaar jong, nam 2 Amerikaanse passagiersschepen over
onder de namen Volendam (II) (ex-Brasil) en Veendam (III) (ex-Argentina).
Vanwege de oliecrisis werden zij al spoedig opgelegd.

 

 

Prinsendam 1 a 1973

De Prinsendam (I).
Een zusterschip werd nooit gebouwd, maar haar ontwerp legde de basis voor de latere N-klasse.

 

1974

De 8566 brt metende Prinsendam (I) (capaciteit 374 gasten), kwam in de vaart
en werd ‘s zomers ingezet naar Alaska en in het winterseizoen naar Indonesië.
Tevens werd besloten om per 1 januari 1975 de gehele vrachtdivisie te verkopen.

 

 

Monarch Sun Star 01

De Monarch Sun (ex-Volendam) en de Monarch Star (ex-Veendam).
Operationeel gezien werd het geen succes met vercharteren van de schepen aan Monarch Cruises.
Toen deze maatschappij failiet ging nam HAL de schepen terug en bracht ze onder de oude namen weer in de vaart.

 

1975

De Veendam en Volendam deden nog korte tijd dienst voor Monarch Cruises met reizen naar de Caraïben vanuit Miami.
Het lease-contract van Pier 40 werd van de hand gedaan
en de passagekantoren verhuisden naar 2 Penn Plaza in New York.

 

 

Veendam 1973 c 2 300 dpi

Ter ondersteuning van Westours werd de Monarch Star, in charter, richting Alaska gezonden.
Toen de schepen terugkwamen onder de HAL vlag, ging dit door en het schip keerde terug, maar nu als Veendam (II).
Hier passeert zi
j de Lions Gate bridge in de haven van Vancouver op weg naar Alaska.

 

1976

Ofschoon Holland America Line zich met haar schepen en marketing had teruggetrokken uit Europa,
kocht de maatschappij een Britse touroperator, omdat opvallend veel Britse toeristen met de P & O Line naar Amerika en Alaska kwamen.

 

 

Rotterdam 5 b 1959

Ondertussen maakte de Rotterdam (V) cruises naar de Bahamas en Bermuda in de zomer,
totdat ook zij richting Alaska werd gedirigeerd.

 

1977

In de jaren ’73 – ’74 werd de registratie van de cruiseschepen
overgebracht van Rotterdam, Nederland naar Willemstad, Curacao.
Ook werd de financiële zetel van de HAL van hier naar Bermuda overgeplaatst.

 

 

Fairweather cropped web

De Fairweather (I) maakte dagtochten over het pittoreske Lynn Canal tussen Juneau en Skagway.

 

1978

Monarch Cruises was opgegaan in een nieuwe maatschappij: Holland America Tours.
Onder vlag van Westours werden investeringen gedaan in de infrastructuur van Alaska
door de overname  van hotels, touringcarbedrijven en het Lynn Canal rondvaartbedrijf.

 

 

 

 SADM IV blue photo 138 300 dpi 002

Nostalgisch plaatje van de Statendam (IV) in Bermuda.

1979

Hoewel Alaska steeds belangrijker werd, voeren de Rotterdam (V) en de Statendam (IV)
in de zomer nog steeds van New York naar Bermuda. Maar dat zou veranderen.

 

 

web impression

De N-schepen werden een vergrote versie van de Prinsendam (I) uit 1973.
Ook werden kenmerken overgenomen van de V-schepen, zoals ‘The Crow’s Nest’.

 

1980

Bij de Prinsendam (I) had de ervaring geleerd dat nieuwbouw met een gespecialiseerd ontwerp
veel economischer was dan wat de oudere schepen, zoals de Statendam (IV) boden.
Twee vergrote versies van de Prinsendam (I) werden besteld bij een Franse werf.

 

 

Glacier queen 1 web

De Glacier Queen (I) werd ingezet voor verschillende dagtrips in Alaska rondom Juneau en Skagway.

 

1981

De Prinsendam (I) kreeg haar ‘Grote Zus’ nooit te zien.
In de herfst van 1980 zonk zij in de Golf van Alaska na een brand in de machinekamer.
Gelukkig waren er geen slachtoffers te betreuren. 
In Prince William Sound werd een rondvaartbedrijf overgenomen
om tochten te kunnen maken naar de gletsjers in College Fjord.

 

 

fairbanks westmark hotel

Het Fairbanks Hotel. Met 401 kamers het grootste hotel in Alaska.
Holland America -Westours runde een groot aantal van deze hotels onder de naam Westmark.

 

1982 

Meer investeringen volgden en ondertussen was 65 % van de toeristenmarkt
in Alaska in handen van Westours / Holland America Line.
De Statendam (IV) werd verkocht aan Franse eigenaren.

 

 

Nieuw Amsterdam 3 a 1983

De Nieuw Amsterdam (III) uit 1983, was één van de meest brandstofzuinige schepen in die tijd.
Zij had bijna het dubbele van de capaciteit van de V-schepen bij slechts 1/3 brandstofverbruik.

 

1983 

De operationele kosten van de oudere schepen drukte zwaar op de balans.
Dit jaar werd cruciaal voor de maatschappij als omslagpunt naar
kostenbeheersing  en het inslaan van nieuwe wegen.
Als eerste nieuwbouwschip werd de Nieuw Amsterdam (III) in dienst gesteld.

 

 

Noordam 3 1984

De Noordam (III) in Glacier Bay.
Direct na oplevering werd zij naar Alaska gezonden voor het zomerseizoen.

 

1984 

De Noordam (III), het 2e nieuwbouwschip werd in april in dienst gesteld.
De V-schepen gingen in de verkoop, maar de Rotterdam (V) bleef.
Door haar vooruitziende ontwerp van 1957 kon zij nog goed
meekomen met de veranderingen in de cruise-industrie.

 

 

Rotterdam drydock 1985 web

De machtige boeg van de Rotterdam (V). tijdens haar dokbeurt in 1985.

 

1985

Afgezien van de jaarlijkse wereldreis van de Rotterdam (V), werden alle drie de schepen ingezet
op korte, maar winstgevende cruisereizen naar Alaska, Mexico en de Caraïben
.

 

 

RotterdamVvsmokingroom19861

De eerste groep Filipijnse bar-stewardessen aan boord van de Rotterdam V.
Enkele van de dames dienden meer dan 30 jaar bij de maatschappij.
In het midden 1e stuurman en latere kapitein Leo van Lanschot Hubrecht.

 

1986

De HAL nam Filipijnse dames in dienst voor het Front Office en in de bars.

 

 

Windstar1983 WEB

Het motorzeiljacht Windstar.
Mocht de wind uit de verkeerde hoek waaien, dan zorgde de motor er
in ieder geval voor dat de volgende haven op tijd gehaald werd.

 

1987

De Rotterdam (V) maakte haar laatste wereldreis. Korte cruises brachten veel meer op.
Voor 50 % werd deelgenomen in Windstar Sail Cruises, dat in 1988 werd overgenomen.

 

 

Westerdam 2 a 1988

De Westerdam (II) (ex-Homeric)
In de winter van ‘89 – ‘90 werd zij met 30 meter verlengd om de capaciteit te vergroten.

 

1988

 De volgende aankoop betrof de Atlantic en de Homeric van de Home Line.
De Atlantic werd vercharterd en later verkocht. De Homeric werd als Westerdam (II)
op dat moment het grootste schip dat ooit onder de vlag van de HAL had gevaren.

 

 

Funnel ELAFUN1

Carnival Corporation bestond niet alleen uit Carnival Cruise Lines.
Het bedrijf was veel omvangrijker en ook eigenaar van een luchtvaartmaatschappij.

 

1989

Op 15 januari, vrij onverwacht, werd Holland America Line een
zelfstandige dochtermaatschappij van de Carnival Corporation in Miami.
Zij bezaten weliswaar Carnival Cruise Lines, maar wilden nu ook
toegang tot de Premium cruisemarkt.

 

 

capefox2 web

Het Cape Fox Hotel, hoog op de heuvel, werd gerund door WestMark hotels
en kon worden bereikt over de weg of via een kabelbaan.

 

1990

Geld werd gereserveerd om in Italië 3 nieuwe schepen van de ’S-Class’ te laten bouwen.
Elk in de grootte van circa 55.000 brt met een capaciteit van 1266 passagiers.
In een joint venture met de lokale Indianenstam werd een hotel gebouwd
met uitzicht over Ketchikan.

 

 

noordam and bendy bus skagway WEB

‘Bendy Busses’ (harmonica-bussen) kwamen in dienst met in het achterste gedeelte een bar.

 

1991

De touringcar-vloot in Alaska werd uitgebreid met 17 nieuwe bussen.
Deze bussen hadden een kleine keuken/bar aan boord met een stewardes.

 

 

Statendam 5 a 1992 1

De Statendam (V) bij aankomst in Amsterdam.
Bijna tweemaal zo groot, maar met hetzelfde aantal passagiers
als de N-schepen, was de ’S-Class’ een grote verbetering.

 

1992

De HAL maakte zich op om een grote slag te slaan.
De vloot werd verdubbeld door in 3 opvolgende jaren een nieuw schip
in dienst te stellen en daarvoor 3000 nieuwe bemanningsleden op te leiden.

 

 

Atrium ms Maasdam 4849 web

Bij de ’S-Class’ verschenen de eerste atriums in het centrum op de HAL schepen.
Dit is de ‘Jacobs ladder’ aan boord van de Maasdam (V)

1993

Het eerste nieuwbouwschip, de Statendam (V), werd met 6 weken vertraging opgeleverd.
Het schip maakte grote indruk vanwege de uitzonderlijk gunstige ruimte ratio
in vergelijking met de schepen uit de N-klasse, namelijk 43,8 versus 27,9.
De Maasdam (V) volgde in oktober.

 

 

Ryndam 3 c 1993

De Ryndam (III) op weg naar Alaska bij vertrek uit Vancouver.

 

1994

De Statendam (V) maakte de wereldreis van 1994 om te zien of het nieuwe scheepsontwerp dit ook aan kon.
Besloten werd echter dat de Rotterdam (V) de reis weer terugnam voor 1995.
Zij had tusen 1959 en 1987 deze reis gemaakt en ook in 1993, toen de wereldreis weer terug in het HAL schema kwam.
Met extra capaciteit beschikbaar, voer de maatschappij in de zomer niet alleen naar Alaska,
maar breidde haar vaargebied ook uit naar de Europese wateren.

 

 

Veendam 4 1996

De Veendam (IV) op een windstille dag op de rede van Haines in Alaska.

 

1995

Met de komst van de Ryndam (III) was de originele vlootuitbreiding compleet.
Maar in 1996 kwam nog een vierde zusterschip ter beschikking.
De schepen van de HAL voeren nu naar alle uithoeken van de wereld.

 

 

blog rtdm 6

De nieuwe ‘Fastdam’.
Een artist impression van de hand van maritiem schilder Captain Stephen Card.

 

1996

Men stortte zich op het project ‘Fastdam’,
Dit schip moest de rol van de Rotterdam (V) gaan overnemen.
Met een snelheid van 25 mijl kon zij in dezelfde tijdsperiode meer havens aandoen.

 

 

Half Moon Cay Aerial

Half Moon Cay.
Aan de westkant van het eiland (de lijzijde) werd een kunstmatige haven aangelegd
voor de scheepstenders en de dagboten van het eiland.

 

1997

Op Little San Salvador Island (Bahamas) werd een gebied van 13000 hectare geleased
en omgedoopt tot een day-resort onder de naam  ‘Half Moon Cay’.  
Het werd in oktober 1997 opengesteld.
Op 30 september verliet de Rotterdam (V) de HAL vloot en de nieuwe Rotterdam (VI) nam haar plaats in.

 

 

Zaandam01 

 Naast een zusterschip voor de Rotterdam (VI) werden er nog 2 schepen in deze klasse besteld.
De Volendam (III) en de Zaandam (III). Later werd hier nog de Amsterdam (III) aan toegevoegd.
Deze twee hadden één schoorsteen en een iets grotere capaciteit.

 

1998

Inmiddels 125 jaar jong, ging het de maatschappij voor de wind als nooit tevoren.
In dit jaar werden niet minder dan 120 afvaarten naar Alaska geboden
en er werd een zusterschip van de Rotterdam (VI) besteld.

 

 

CS.Zuiderdam 01

De ‘Vista Class’ was geëvolueerd uit de ‘Signature Class’.
Hierbij lag de focus vooral op een optimaal aantal balkonhutten.

 

1999

De concurrentie in Alaska nam steeds meer toe, vooral toen Princess Cruises grotere schepen in de vaart bracht.
Als antwoord daarop kwam de Vista Class, een serie van 4 schepen met 1900 passagiers, maar met dezelfde grootte ratio als de S-Class.

 

 

Amsterdam 3 b 2000

De Amsterdam (III) was een bijna zuster van de Rotterdam (VI).
Slechts de kleurtonen in haar interieur waren anders en zij had Azipod-voortstuwing.


2000

De Volendam (III) was in 1999 in de vaart gekomen, dit jaar gevolgd door haar zuster,  de Zaandam (III).
Ook de Amsterdam (III) werd in dienst gesteld en maakte zo de ‘R Class’ van 4 schepen compleet.

 

 

Volendam 3 b 1999

De Volendam (III) nadert de kade in Juneau.

 

2001

De Nieuw Amsterdam (II) was in 2000 verkocht aan United States Lines en omgedoopt tot Patriot.
Slechts een jaar later ging de USL failliet en kreeg de HAL het schip terug.
Het schip werd weer verkocht en door de nieuwe eigenaar voor vele jaren vercharterd aan touroperator TUI.

 

 

2020 Prinsendam Istanbul 742 K

De Prinsendam (II) varend door de Bosporus.
Tijdens haar verre reizen werd Istanbul regelmatig aangedaan.

 

2002

De Prinsendam (II) kwam de vloot versterken.
Zij werd door Carnival Corporation overgeheveld van Seabourn / Cunard naar de HAL,
die verlegen zat om een kleiner schip voor langere reizen langs kleinere havens.

 

 

ryndam SOE web

De Ryndam (III) had als eerste HAL schip ‘The Culinary Arts Center’ in haar programma.
Daarvoor was in het filmtheater een professionele keuken geïnstalleerd.
Hier werden kookdemonstraties gegeven door de chef-kok of een gast-chef.

 

2003

De start van het ‘Signature of Excellence’ programma vond plaats.
Dit programma beoogde de kwaliteit van het intrieur op de schepen op
topniveau te houden door de publieke ruimtes en de aankleding
van de hutten te vernieuwen.

 

 

Westerdam 3 a 2004

De Westerdam (III) passeert Venetië na oplevering door de werf.

 

2004 

In 2002 was de Zuiderdam (II) als eerste schip van de ‘Vista Class’ in dienst gesteld.
Zij werd gevolgd door de Oosterdam in 2003 en dit jaar volgde de Westerdam (III).
De Noordam (IV) werd hekkensluiter in 2006.

 

 

SOE rundam explorations cafe

Een ander onderdeel van het SOE verniewingsprogramma was het ‘Explorations Café’.
Bibliotheek, leesruimte, puzzelhoek en ‘Coffee Bar’ vormden samen een multifunctionele ruimte.

 

2005

Het SOE programma liep door en men overwoog de aanschaf van nog meer nieuwe schepen.
Daarbij besloot men tot een verbeterde versie van de ‘Vista Class’ de ‘Signature Class’ met 2 schepen.
Eén met indienststelling in 2008, de ander in 2010.

 

 

Shorepower DSC01936

Een walstroominstallatie op de kade in San Diego.
Het betekent dat na het afmeren alle (hulp)motoren kunnen worden afgezet.

 

2006

Eén van de ‘In-huis-verbeteringen’ was de invoering van ‘Hoteling’.
Eenmaal afgemeerd, kan een schip voorzien worden van walstroom.
Liggend aan de kade hoeven de eigen motoren niet te draaien.
Beginnend bij de Amsterdam (III), werden alle schepen hiermee uitgerust.

 

 

1541 Rotterdam Image Bank RoyaltyFree WEB

Nadat de Wilhelminakade was verkocht, verdwenen de ‘HAL Offices’ voor enige tijd uit de stad.
Bij terugkeer was het oude hoofdkantoor omgetoverd tot hotel.  
Nieuwe kantoorruimte werd betrokken in het bruine torengebouw rechts op de foto.
Achter de ronde kantoortoren van de Port of Rotterdam (links) ligt de oude vertrekhal,
nu gerenoveerd en in gebruik als cruiseterminal.

 

2007

Windstar Sail Cruises paste nu minder bij de HAL core business en ging in de verkoop.
Er werd geïnvesteerd in kantoorruimte, zowel in Rotterdam als in Seattle.

 

 

Eurodam 2008

De Eurodam, eerste schip van de ‘Signature Class’, bij binnenkomst in Rotterdam.

 

2008

De Eurodam werd in Rotterdam gedoopt door H.K.H. Koningin Beatrix.
Het schip had een extra restaurant, geïnspireerd op het Verre Oosten.
Daarmee kwamen ook de eerste Indonesische stewardessen aan boord.

 

 

Veendam mix 2006

De ‘Mix’ was een cluster van 3 bars (Champagne, Sports en Cocktail) recht tegenover de winkels.
De oudere schepen kregen deze verbouwing als onderdeel van het SOE deel 2 programma.
’s Avonds kon de gecombineerde ruimte worden gebruikt als een “Late Night Piano Bar”.
Hier de indeling op de Veendam (IV).

 

2009

Als onderdeel van het ‘Signature of Excellence’ programma, deel 2, werd de ‘Mix’
geïntroduceerd, een centraal gelegen publieksruimte
met bars en entertainment.
Er kwamen computer cursussen aan boord in samenwerking met Microsoft
en de faciliteiten op Half Moon Cay werden uitgebreid.

 

 

PRDM cabins web

De Prinsendam (II)  te Warneműnde (Duitsland).
Op de dekken achter is duidelijk de nieuwe accommodatie zichtbaar.
Dat betekende niet alleen ruimte voor meer gasten, maar gaf ook gelegenheid om het zwembad achter en omgeving te verruimen.

 

2010

De capaciteit van de Prinsendam (II) nam toe met 22 hutten.
De Nieuw Amsterdam (IV) werd als 2e schip van de Signature Class in dienst gesteld.

 

 

seabourn

De Seabourn schepen waren kleiner dan de HAL schepen.
Anders dan bij grotere schepen, hadden zij in het achterschip een uitklapbaar platform voor watersportactiviteiten.

 

2011

Seabourn Cruises, voorheen onderdeel van Cunard, werd een dochterbedrijf van Holland America Line.
Samenvoeging van de operationele afdelingen en nauwere samenwerking brachten kostenbesparing.

 

 

Rotterdam 6 a 1997

De Rotterdam (VI) was speciaal ontworpen voor langere cruisereizen en een hogere kruissnelheid.
Daardoor kon men in het winterseizoen vanuit Rotterdam gemakkelijk naar de zonnige tropen varen.

 

2012

Het aantal cruises vanuit Europa was geleidelijk toegenomen.
De Rotterdam (VI) maakte het hele jaar door lange en korte cruises vanuit Rotterdam.

 

 

2013 web logos

Bovenstaande maatschappijen werden onder één paraplu gebracht.
Hun wijze van bedrijfsvoering kwam overeen, maar de ‘brands’ bleven verschillend.

 

2013

Binnen Carnival Corporation werd de HAL groep geformeerd, bestaande uit:
Holland America, Seabourn, Princess, P&O Australia en het Alaska Land bedrijf.
Een nieuw schip, onderdeel van de nieuwe ‘Pinnacle Class’ werd besteld in Italië.

 

 

2015 Pacific Eden Pacific Aria Get a New Look 1024x683

De Ryndam (III) en de Statendam (V) bij Keppel Shipyard in Singapore.
Hier werden de schepen gereed gemaakt voor cruises in Australie en hernoemd tot Pacific Eden en Pacific Aria.

 

2014

De Statendam (V) en Ryndam (III) gingen over naar P&O Australia.
Zij maakten plaats voor de ‘Pinnacle Class’, waarvan een tweede schip werd besteld.

 

 

Veendam cabin expansion

De andere twee zussen, Maasdam (V) en Veendam (IV) bleven in de vloot.
De capaciteit van de Veendam werd vergroot met extra balkonhutten op het achterschip en onder de brug.
Ter verbetering van de stabiliteit werd een sponsoon aan het achterschip aangebracht op de water lijn.

 

2015

De HAL Group werd gestroomlijnd door splitsing in diverse groepen.
Hierbij bleven Marketing & Sales en de ondersteunende afdelingen onderdeel van de inviduele ‘brand’,
en werden de operationele afdelingen HR, IT, Nautical, Technical en hun ondersteunende afdelingen samengevoegd tot ‘Marine Services’.

 

 

Koningsdam a 2016

De Koningsdam, eerste schip van de ‘Pinnacle Class’, hier op volle kracht in de Noorse fjorden.

 

2016

Het eerste schip van de ‘Pinnacle Class’ kwam in de vaart.
Met haar 99.863 bruto registerton kon de Koningsdam 2500 gasten vervoeren.
Met ’Music’ als thema zijn er vele ruimtes aan boord voor muziekuitvoeringen
en hebben de kunstwerken aan boord veelal een muzikaal motief.

 

 

seattle office

Het nieuwe kantoor van de HAL groep op 3 rd Avenue in Seattle, vlak bij het oude kantoor.

 

2017

De HAL groep liet een nieuw gebouw zetten op steenworp afstand van het oude kantoor.
Een derde ‘Pinnacle Class’ schip werd besteld met oplevering in 2021.

 

 

McKinley Chalet Park 

“McKinley Chalet Park and Resort” in Denali Park Alaska.
Een complex van Chalets, hotelkamers, restaurants, een Saloon en een Outdoor Auditorium.
Op rondreizen door het binnenland van Alaska maken touringcars hier een overnight-stop.

 

2018

De maatschappij bleef investeren in Alaska.
Het hotel in Denali Park werd uitgebreid met een extra vleugel van 99 kamers.
In december kwam de Nieuw Statendam in de vaart.

 

 

zzz 2016 Interior Koningsdam Show lounge WorldStage

 Opvallend kenmerk op de ‘Pinnacle Class’ schepen is ‘The Music Walk’.
En er is ‘The World Stage’.
Het 2700 LED scherm rondom het theater geeft alle toeschouwers een perfect zicht op het geheel.

 

2019

In juni verliet de Prinsendam (II) de vloot en werd verkocht aan een Duitse touroperator.
Op 21 november was er de kiellegging voor de Ryndam (IV), derde uit de ‘Pinnacle Class’.

 

 

NSDM 4 MB

De Nieuw Statendam, zusterschip van de Koningsdam en de Ryndam / Rotterdam.

 

2020

Op 14 maart werden alle cruisereizen gestopt vanwege de Covid 19 pandemie.
Men gaf opdracht de gasten te ontschepen en de vloot ging in ‘Warm Lay-up’.
Vier schepen werden verkocht aan andere rederijen.
Op 20 juli werd bekend dat de Ryndam (IV) in de vaart zou komen als Rotterdam (VII).

 

 

2020 oct 22 wedm and nsdam torquay maker unknown 1

De Nieuw Statendam (VI) en de Westerdam (III),
opgelegd op de rede van Tor Bay bij Torquay, 
England, oktober 2020.
(Photo courtesy: Mr. Ian Williams, www.iwpix.com)

 

2021

De schepen bleven opgelegd totdat de pandemie onder controle was gebracht
met vaccinatieprogramma’s en de verschillende landen hun havens weer hadden opengesteld.
Op 24 juli kwam de Nieuw Amsterdam (IV) als eerste schip weer in de vaart met een cruise naar Alaska.
De rest van de vloot volgde gefaseerd  met het laatste schip in 2022.

 

 

Vertrek Rotterdam 7 15 10

Onder grote belangstelling vertrekt de Rotterdam (VII) op 15 Oktober 2022 uit Rotterdam.
Precies 150 jaar na het vertrek van de Rotterdam (I).

 

2022

De Rotterdam (VII) kwam op 10 Oktober 2021 in de vaart en voer daarna naar Florida.  De vloot bestaat nu uit 11 eenheden.

 

 

 

Ceremonie Rotterdam 7

 De Rotterdam (VII) werd op 30 Mei 2022 gedoopt in Rotterdam door HKH Prinses Margriet.

 

2023

De HAL groep van 2013 werd gereorganiseerd.
Holland America Line kreeg haar eigen Nautische en Technische dienst terug.
Samen met de Hoteldienst vormen zij (met Seabourn) weer een onafhankelijke eenheid binnen Carnival Corporation.

 

 

Logo HAL nu

 

 

 

5 logo balk met jaartallen

 

 

 First Published 18 April 2021 (eng.)


Last Update: 23 December. 2022

 

© 2022      Albert Schoonderbeek
(Vertaling: John van Kuijk, redacteur De Lijn)

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla